Bulutlakolay CRM 3 kullanıcıya kadar ücretsiz, kullanmaya hemen başla!

Kullanıcı Sözleşmesi

BULUTLAKOLAY CRM Kullanım Sözleşmesi

 1. TARAFLAR


 
 İşbu Mesafeli Kullanım Sözleşmesi Bulutlakolay CRM'in tescilli isim hakkı sahibi olan DVU DANIŞMANLIK YAZILIM GELİŞTİRME VE ARGE HİZMETLERİ A.Ş (“Bulutlakolay CRM”) ile 
www.bulutlakolay.com adresinde yer alan siteye (“Web Sitesi”) Ön Bilgilendirme formu ile Kullanıcı olarak kaydolan gerçek kişi veya tüzel kişi (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir.  

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu sözleşme, Bulutlakolay CRM tarafından www.bulutlakolay.com üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bulut tabanlı CRM yazılımından (“Yazılım”) Müşteri tarafından web sitesine yüklenen veriler doğrultusunda kullanımına ilişkin, devredilemez bir kullanım lisansı tesis edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve menfaatlerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer alan hüküm ve koşullar altında taraflarca akdedilmiştir.

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

 

Sözleşme, Müşterinin ana sayfada yer alan bilgilerini sisteme kaydetmesi ve Bulutlakolay CRM hizmetini kullanmaya başlayarak ödeme yapmasıyla Sözleşmeyi onaylanmış sayılacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşme ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda güncel hizmet bedeli üzerinden ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince yenilenir.  

 

 

 1. BİLDİRİMLER

 

 1. Bulutlakolay CRM, Müşteri’ye yapacağı bildirimler için Müşteri’nin kaydettiği e-posta adresindeki uyarıları kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; yenileme işlemleri ile ilgili oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklardan Bulutlakolay CRM’yu sorumlu tutmayacağını kabul eder.
 2. Müşteri başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra Bulutlakolay CRM’ya bildireceği ve/veya Bulutlakolay CRM tarafından talep edilecek bilgilerin; tam, doğru ve güncel olduğunu kabul eder.  Müşteri, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin derhal güncellenmesinin sağlanmasından sorumlu olduğunu kabul eder. Bulutlakolay CRM’ya Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik, gerçeğe aykırı veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve menfi veya müspet, doğrudan veya dolaylı zararlardan Bulutlakolay CRMnun sorumlu olmayacağını ve Bulutlakolay CRM’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.  
 3. Müşteri, Bulutlakolay CRM’nun Müşteri kullanıcı hesabı açmayı hiçbir sebep göstermeden reddetme hakkının olduğunu peşinen kabul eder.
 4. Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.  Müşteri, web Sitesine kurumsal bir Müşteri adına erişiyor olması halinde, kayıt işlemini yapan kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Müşteri statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Müşteri Web Sitesine erişim için kullandığı e-posta ve kullanıcı şifresinin gizliliği ve güvenliğinin korunmasından sorumludur. Müşteri, web sitesinde gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edileceğini, bu faaliyetlerden doğan başta 5651 sayılı yasa olmak üzere her türlü yasal ve cezai sorumluluğun Kendisine ait olacağını, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin herhangi bir şekilde ihlal edildiğinden haberdar olur olmaz derhal Bulutlakolay CRM’ya bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Müşteri, Web Sitesine yayınlanan uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve web sitesine ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. 
 3. Müşteri, web sitesinin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; web sitesini veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut yazılımdan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; yazılımın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya web sitesinin kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; web sitesine, Bulutlakolay CRM ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle Bulutlakolay CRM’nun ve diğer kişi/kuruluşların zarar görmesi halinde, kullanıcı meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. Müşteri, Yazılımın kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere üyelik kapsamında aldığı hizmet sınıflarına göre kısıtlamalara tabi olabileceğini bildiğini beyan ve kabul eder.
 5. Bulutlakolay CRM, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Müşteri tarafından Web Sitesinin bir sonraki kullanımı ile yürürlüğe girecektir. Müşterinin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
 6. Müşteri, işbu Sözleşme ve web sitesinde kendisine bildirilen diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Bulutlakolay CRM’nun Müşterinin üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. ÜCRETLER VE ÖDEME

 

 1. Müşteri Bulutlakolay CRM’den almış olduğu her türlü hizmet’in ödemesini, Bulutlakolay CRM’nun hizmetinin başlangıcından sonraki 30 günün sonunda kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan Bulutlakolay CRM’nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 2. Müşteri, Bulutlakolay CRM tarafından sunulan CRM hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (KDV, vb)  (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) dahil olmak üzere bu sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanan vergilerin ödenmesinden sorumludur.  
 3. Ücretler, Müşteri tarafından alınan hizmet seviyesi, kullanıcı sayısı, hizmet periyodu vb kriterler göre belirlenecektir.  Müşterinin almış olduğu hizmetlerden kaynaklanan ücretleri her hizmet dönemi başında kredi kartı veya banka transferi ile Müşteri tarafından peşin/yıllık ödeme kredi kartı taksit alternatifi ile ödenecektir. Faturalar ödemeden en geç 1 hafta sonra elektronik fatura olarak düzenlenerek iletilecektir. 
 4. Bulutlakolay CRM, hizmet ücretlerini, Müşteri’ye web sayfası yolu ile bildirmektedir.  Bulutlakolay CRM her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme ve fiyat artışı yapma hakkını saklı tutar. Müşteri’nin Bulutlakolay CRM hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
 5. Müşteri’nin Bulutlakolay CRM’den alacağı her türlü hizmet alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin/yıllık ödeme kredi kartı taksit alternatifi ile tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir. Müşteri, ödemenin süresinde ve zamanında yapılmaması nedeniyle, hizmetin durdurulması ve askıya alınmasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden Bulutlakolay CRM’yu sorumlu tutmayacağını ve hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı bir zarar tazmin talebi yöneltmeyeceğini kabul eder.
 6. MÜŞTERİ, HİZMET ALIMI SIRASINDA, SİSTEME GİRDİĞİ KREDİ KARTINDAN, YENİLEME DÖNEMİNDE HİZMET BEDELİNİNİN OTOMATİK OLARAK ÇEKİLECEĞİNİ VE PARA İADESİNİN YAPILMAYACAĞINI PEŞİNEN KABUL EDER. MÜŞTERİ ÖDEMESİNİ YILLIK OLARAK PEŞİN YAPMIŞ OLSA DAHİ HİÇBİR BİÇİMDE PARA İADESİNİN YAPILMAYACAĞINI KABUL EDER. MÜŞTERİ SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTE KALDIĞI SÜRE BOYUNCA, Bulutlakolay CRM’ya TAHSİLAT İÇİN BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİNİN GÜNCELLİĞİNDEN SORUMLUDUR. 
 7. Tahsilatı yapılacak kullanım ücretleri her ay Bulutlakolay CRM ana sayfasında yayınlanan güncel fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır.
 8. Bulutlakolay CRM, CRM hizmeti ile ilgili siber saldırı olması durumunda en fazla 24 saat hizmete erişim kesintisi olacağını, veri kaybının mevzubahis olabileceği saldırılarda en fazla 7 gün önceki arşivlenmiş veriye müşterilerini eriştirebileceği konusunda asgari hizmet koşullarını sağlamaya çalışacaktır.
 9. Bulutlakolay CRM, önceden bildirmek koşulu ile CRM Hizmeti üzerinde planlı çalışma yapma hakkına sahiptir.  Bu planlı çalışmalar gereği CRM hizmetine erişim kesintisinin en fazla aylık 6 saati geçmemesi hizmet hedefine Bulutlakolay CRM uymaya çalışacaktır.

 

 

 1. MÜŞTERİ’NİN ALDIĞI HİZMETİ SONLANDIRMASI


 Müşteri aldığı hizmeti Bulutlakolay CRM hesap sayfasından dilediği zaman sonlandırabilir. Bu işlem sadece yönetici kullanıcılar tarafından hesap sayfasından yapılır. Bu durumda Bulutlakolay CRM, Müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi ve otomatik tahsilat yapmaz. Müşteri, Bulutlakolay CRM’den kullanmadığı süreler için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, Müşteri’ye ait Bulutlakolay CRM’da bulundurulan bütün kayıtlar (pdf veya excel formatında) ve dokümanlar (Ziplenerek sıkıştırılmış olarak) müşterinin ileteceği yetkili mail adresine transfer edildikten sonra silinir.

 

 

 1. MÜŞTERİ DATASININ İÇERİĞİ VE VERİLERE ULAŞIM

 

 1. Müşteri, CRM hizmeti kapsamında Bulutlakolay CRM sistemlerine yüklenen verilerin kişisel veriler içermesi durumunda söz konusu kişisel verilerin sahibi konumunda olan gerçek kişilerden, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı kanun ve Kurul Kararları uyarınca gerekli aydınlatmaların yapıldığını, söz konusu verilerin CRM hizmeti kapsamında kullanılmasının, veri sahibinin rızasını gerektirmesi durumunda, gerekli rızaların alındığını, söz konusu aydınlatma ve rıza işlemlerinin yapıldığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeleri temin ettiğini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Müşteri, 8.1 madde yer alan yükümlülüğüne uymaması, veri sahibi gerçek kişinin rızasını geri alması vb nedenlerle kişisel verileri işleme ve bulundurma hak ve salahiyetini yitirmesine rağmen kişisel verileri işlemek başta olmak üzere 6698 sayılı yasadan Veri Sorumlusu olarak kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü idari, adli ve cezai her türlü hukuki sorumluluğun münhasıran ve yegane sorumlusunun kendisinin olduğunu, bu sebeplerle Bulutlakolay CRM’nun maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı nakden ve defaden ilk talep ile derhal gidereceğini  gayri kabil rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.  
 3. Müşteri tarafından yüklenen bilgiler, dosyalar ve içerik Müşterinin mülkiyetinde olup bu bilgi, dosya ve içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Müşteriye aittir. Müşteri tarafından yüklenen bilgilere ve dosyalara Bulutlakolay CRM ulaşamaz, bu bilgileri göremez, üçüncü kişilerle paylaşamaz veya satamaz. Ancak Bulutlakolay CRM müşteri ünvanı, logosu, web sayfası ve yetkili adını Bulutlakolay CRM web sayfasında kullanıcı referansı olarak zikretme hakkına sahiptir. Müşterinin kaydettiği datanın (bilgilerin) içeriği, gizliliği, hassasiyeti veya kişisel bilgiler içerip içermediği hiçbir zaman Bulutlakolay CRM bilgisi ve sorumluluğu dahilinde değildir. Bulutlakolay CRM bu datanın içeriğini hiçbir zaman kontrol etmez. Bundan dolayı Bulutlakolay CRM datanın şifrelenerek saklanması veya sunucu coğrafi konumu ile ilgili özel bir teknik önlem alma zorunluluğu yoktur. Bulutlakolay CRM müşteri datasının içeriğinden kaynaklı olarak hiçbir konuda sorumlu tutulamaz. Bulutlakolay CRM Müşteri tarafından yüklenen datanın içeriği, gizliliği, hassasiyeti veya kişisel bilgi muhteviyatına ait sorumluluk tamamıyla Müşteriye aittir. Bulutlakolay CRM, Müşteri tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Müşteri, Bulutlakolay CRM’nun yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Müşterinin kendisinde bulunan bilgileri, ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.
 4. Müşteri tarafından yüklenen içeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Bulutlakolay CRM sorumlu tutulamayacaktır. 
 5. Müşteri, web sitesine yüklenen bilgiler ve dosyaların kopyalarını saklayacaktır. Bulutlakolay CRM, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, yüklenen bilgiler ve dosyaların kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Bulutlakolay CRM, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın yüklenen bilgiler ve dosyaların kaybından sorumlu değildir.

 

 

 1. Bulutlakolay CRM'İN SINIRLI SORUMLULUĞU

 

 1. BULUTLAKOLAY CRM, SERVİSLERİN MÜŞTERİ’NİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİ, CRM SERVİS ERİŞİMİN MUHTELİF ZAMANLARDA ENGELLENEBİLECEĞİNİ YA DA ERİŞİMİN KESİLEBİLECEĞİNİ KABUL EDER. BULUTLAKOLAY CRM, SÖZ KONUSU ENGELLEME VEYA KESİNTİLERDEN YAHUT CRM SERVİSLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE YETKİSİZ ERİŞİMLERDEN VE KULLANICILARIN BUNLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR VE KAYIPLARINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.  TEKNİK HATALAR NEDENİYLE HİZMETİN DURMASI VEYA MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN 3. KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİNDEN DOLAYI OLUŞABİLECEK DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARDA BULUTLAKOLAY CRM SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN BİR AYLIK SERVİSİN BEDELİ KADAR OLABİLİR.
 2. Web Sitesi, ilgili yazılım ve içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirketin site üzerindeki hiçbir içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Bulutlakolay CRM uygulamalarında, Bulutlakolay CRM tarafından yapılan bildirimler sadece bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Web Sitesi üzerinde sunulan her tür içerik (üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan veriler de dâhil olmak üzere) sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilememektedir. 
 3. Müşteri, web sitesi üzerinden Bulutlakolay CRM’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bulutlakolay CRM’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 4. Müşteri, hizmetlere erişim hızı ve kalitesinin tarafların İnternet servis sağlayıcılarından temin ettiği hizmet kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Bulutlakolay CRM’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 5. Bulutlakolay CRM, bilgi teknolojileri kapsamında, sunulan hizmetin niteliği ile uyumlu ve sektör uygulama ve standartlarına paralel koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı yasal yükümlülüklerinin ötesinde sorumluluk kabul etmez.

 

 1. MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ


 Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, Bulutlakolay CRM’nun  onayını olmadan üçüncü kişi ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, Bulutlakolay CRM Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir iade yapmadan sonlandırabilir.

 

 1. Bulutlakolay CRM FESİH HAKKI 

 

 1. Bulutlakolay CRM, Müşteri’ye 30 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin Bulutlakolay CRM’ye ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetlerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir. 
 2. Müşteri’nin bu Sözleşme’de veya Bulutlakolay CRM Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Bulutlakolay CRM, Müşteri’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. 
 3. Müşteri’den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, Bulutlakolay CRM Sözleşme’yi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. 
 4. Sözleşmenin hangi nedenle sona ererse ersin, Müşteri’ye ait Bulutlakolay CRM’de bulundurulan bütün kayıtlar (pdf/excel formatında) ve dökümanlar (Ziplenerek sıkıştırılmış olarak) müşterinin talep edeceği yetkili kişi mail adresine transfer edildikten sonra silinir.

 

 1. KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

 

Müşteri, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki Bulutlakolay CRM Kullanım Şartlarını kabul etmiştir. 

 

 1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

 

Müşteri’nin başvurusu esnasında onayladığı bu Sözleşme’de zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, Bulutlakolay  CRM servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.