Bulutlakolay CRM 3 kullanıcıya kadar ücretsiz, kullanmaya hemen başla!

Bilgi Güvenliği

BULUTLAKOLAY CRM BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 

VERİ SORUMLULUĞU

Bulutlakolay CRM  güvenli ve güvenilir altyapı oluşturmak için sorumluluk alır. Bulut altyapısını sürdürürken verilerin ve yapılandırılan ayarların güvenliğini sağlamaktan kullanıcı sorumludur.

Veri güvenliği ve gizliliği, Bulutlakolay CRM kullanılırken kullanıcı ile Bulutlakolay CRM  arasında paylaşılan bir sorumluluktur ve ilgili sorumluluklar aşağıda açıklanmıştır.

 

Bulutlakolay CRM Sorumlulukları

•             Veri Güvenliği

•             Kullanılabilirlik

•             İş Devamlılığı

•             Ağ Kontrolleri

•             Ana Bilgisayar Altyapısı

•             Fiziksel Güvenlik

 

Kullanıcı Sorumlulukları

 • Veri Sorumluluğu
 • Şifreler
 • İstemci ve Uç Nokta Güvenliği

 

Paylaşılan Sorumluluklar

 • Tanımlama ve Erişim Yönetimi
 • Veri Yönetimi
 • Şifreleme
 • Yedekleme
 • Politika ve Uyumluluk

 

 

VERİ TRANSFERİ

 Bulutlakolay CRM sunucularında kullanılan SSL, kullanıcılarımız ve sistem arasındaki verilerin şifrelenerek güvenli şekilde transferini temin ediyor. Kullanılan şifreleme, bankalarda kullanılan şifreleme standartları ile aynı kalite standartındadır.

 

KULLANICI ERİŞİMİ

 Sizin tarafınızdan kullanıcı olarak davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi bulunmaz. Yalnızca, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, hesabınız içinden vereceğiniz izin üzerine yetkilendirilmiş Bulutlakolay CRM personeli destek amacıyla verinize ulaşacaktır.

 

KULLANICI ŞİFRELERİ

 Kullanıcıların güçlü şifre yaratması beklenmektedir ve yarattıkları şifrelerin gizliliğinden kullanıcıların kendileri sorumludur.

 

FİZİKSEL GÜVENLİK, AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARI

 Bulutlakolay CRM, Doruknet (Türkiye) sunucularında barındırılmaktadır.  Veri, ağ ve Bulutlakolay CRM altyapısında kullanılan sistemlerin ve yazılımlı tabanlı ürünlerin güvenlik kontrolleri sürekli yapılmakta ve izlenmektedir. Siber saldırıya ve zafiyet yönetimine yönelik olarak periyodik olarak denetim ve kontroller yaptırılmaktadır.

 

VERİ YEDEKLEMESİ

 Olası teknik problemlere karşı verileriniz günlük olarak yedeklenir.

 Bulutlakolay CRM ile verileriniz bilgisayarınızda depolanmaz. Böylece bilgisayarınızın bozulması, çalınması ya da kaybolması durumunda dahi verileriniz tamamen güvende kalır. Verilerinizi şirket içinde ya da dışında herhangi bir kişi ile paylaşmanız gereken durumlarda, e-posta ya da USB ile göndermek yerine, verilerinizi paylaşmak istediğiniz kişileri kullanıcı olarak atayarak verilerinize çok daha güvenli erişim sağlayabilirsiniz.

 

VERİ GÜVENLİĞİ

Bulutlakolay CRM, kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır. Bulutlakolay CRM tarafından alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dahilinde sağlanmaktadır.

Aşağıda belirttiğimiz ilk 4 madde verigüvenliği sağlanmasının temellerini oluşturur;

 • Kimsenin tahmin edemeyeceği şifre belirleyin.
 • Şifrenizi kimse ile paylaşmayın.
 • Şifrenizi herhangi bir kağıda yazarak ortada bırakmayın.
 • Tarayıcınızı güncelleyin ve sadece https://www.bulutlakolay.com adresinden giriş yaptığınıza emin olun.

 

Bu kapsamda, Bulutlakolay CRM tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak ile beraber şu şekilde örneklendirilebilir:

•             Periyodik olarak gerçekleştirilen çeşitli Siber Güvenlik Testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkartılması ve bunlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,

•             Altyapı üzerinde çalıştırılması muhtemel kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma ile bu yazılımların çalışmasını önlemeye ilişkin olarak ilgili tedbirlerini almak,

 • Bulutlakolay CRM altyapısı üzerinde kullanılan 3.parti yazılım ürünlerinin yama ve güncelleme yönetimlerini yapmak,

•             Kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olarak tutmak ve bunları çeşitli şifreleme yöntemleri ile güvenli şekilde saklamak,

•             Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek,

•             Kağıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmek,

•             Kişisel veriler ile beraber altyapıda kullanılan ve oluşturulan tüm verilerin güvenli şekilde saklanmasını sağlayan  yöntemler kullanmak, yedekleme ve arşivleme sistemleri üzerinde de aynı şekilde verinin güvenliği ve değişmezliğinin sağlamak gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.