Bulutlakolay CRM 3 kullanıcıya kadar ücretsiz, kullanmaya hemen başla!

Gizlilik Politikası

BULUTLAKOLAY CRM GİZLİLİK POLİTİKASI


Veri Sorumlusu

DVU Danışmanlık Yazılım Geliştirme ve Arge Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi

Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5/55 Gebze/Kocaeli 

Mersis No

0313072335300001

İletişim Bilgileri

Tel: 90 262 502 3054

Email:  [email protected]

 

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, www.bulutlakolay.com adresinde yer alan sitemize ("Site") üye olarak kaydolan kişiler ("Kullanıcı(lar)") tarafından, DVU Danışmanlık Yazılım Geliştirme ve Arge Hizmetleri AŞ. ("BulutlakolayCRM") ile paylaşılan bilgi ve verilerin gizliliğine ilişkin politikamızın siz kullanıcılara sunulmasına ilişkindir.

BİZ KİMİZ?

 
Bulutlakolay CRM olarak, siz değerli kullanıcılarımızın verilerine ve bu verilerin gizli tutulmasına hakkınıza saygı duyuyoruz ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz.  Bulutlakolay CRM olarak, ww.bulutlakolay.com web sitemizde siz değerli kullanıcılarımıza ilettiğimiz aydınlatma metnimizde yer alan[MK1]  kapsamda Kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.  Web Sitesi hizmet şartlarımız ("Hizmet Şartları[MK2] "), Web Aydınlatma Metni ile bu gizlilik politikası ("Politika"), kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız ve topladığımız herhangi bir kişisel verinin temeli hakkında önemli bilgiler ortaya koymaktadır. 

Bulutlakolay CRM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında iletişim verisi ve üyelik kaydı esnasında aldığı verilerden "Veri Sorumlusu" olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, aşağıda sayıla amaçlarla, sözleşmede ve ticari ilişkinin kapsamıyla uygun ve sınırlı olarak;

Ticari ilişkinin devamlılığı,

İletişim hizmetlerinin sağlanması,

Müşteri memnuniyeti hizmetlerinin temini,

Hizmet kalitesinin, servis seviyelerinin takibi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Ticari ileti ve elektronik ileti mevzuatına uygun şekilde elde edilen rızaya bağlı olarak kampanya ve Bulutlakolay ve bağlı olduğu grupla ilgili reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, istatistiki analiz yapmak ve veri  tabanı oluşturmak amacıyla,

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi kapsamında 

, sözleşmenin ve verilen hizmetin kapsamıyla orantılı şekilde işleyecek ve kullanacaktır;

 mevzuata uygun şekilde işlemekte, yasal sürelerle en güncel haliyle, gerekli ve makul idari ve teknik önlemler altında muhafaza etmekte ve yasal ilişki ve amaçlar sonlandığında ilgili mevzuat uyarınca imha edilecek yöntem ve süreçler belirlenmiş olarak imha edileceğini taahhüt ederek kullanmaktadır.  

BULUTLAKOLAY CRM, MÜŞTERİLERİ İÇİN BİR VERİ İŞLEYİCİ/HİZMET SAĞLAYICIDIR

Bulutlakolay CRM, Site’de Kullanıcıların hizmetine sunulan yazılıma yüklenen Kişisel Verilerin elde edilmesi ve işlenmesine ilişkin temel koşul ve şartları Blutkolay CRM değil, Bulutlakolay CRM’nin müşterisi konumunda olan Kullanıcılar belirler. Bu Kişisel Verilerle ilgili olarak, Bulutlakolay CRM 6698 KVKK uyarınca bir “Veri İşleyen” ve 6562 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  (“ETK”) kapsamında bir “hizmet sağlayıcısıdır”. ve Bulutlakolay CRM müşterileri KVKK kapsamında Veri Sorumlusu konumundadırlar. Bu Gizlilik Politikası, Bulutlakolay CRM’nin Sitesinden hizmet alan Kullanıcıları tarafından yüklenen datalarda yer alan kişisel verilere ilişkin temel yaklaşımımızı ve sorumluluklarımızın belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu konumunda olan Bulutlakolay Kullanıcıları KVKK ve ilgili diğer yasalar uyarınca, Bulutlakolay CRM hizmetleri kapsamında, Bulutlakolay CRM sistemlerine yükleyecekleri kişisel verilerin elde edilmesine ve Bulutlakolay CRM’ye gönderilmesine ilişkin olarak, öncelikli olarak gerekli aydınlatmaların yapılması, rızaların alınması ve ilgili mevzuatın Veri Sorumlusu için çerçevelediği tüm yükümlülüklerin ve sorumlulukların harfiyen yerine getirilmesinden sorumludur. 

Kullanıcılar, kendi datalarında yer alan kişisel verilerin sahibi konumunda olan gerçek kişilerin, veri işlenmesine ilişkin rızalarını geri almaları vb durumlara ilişkin alınacak aksiyon ve eylemlerin organize edilmesinden Kullanıcıların kendileri sorumludur.

BULUTLAKOLAY CRM, KULLANICILAR TARAFINDAN YÜKLENEN BİLGİLER, DOSYALAR VE İÇERİKLERİN KULLANICILARIN MÜLKİYETİNDE OLMASINDAN DOLAYI BU BİLGİ, DOSYA VE İÇERİĞE İLİŞKİN TÜM SORUMLULUKLAR KULLANICILARA AİTTİR. BULUTLAKOLAY CRM, KULLANICILAR TARAFINDAN YÜKLENEN BİLGİLERE VE DOSYALARA ULAŞAMAZ, BU BİLGİLERİ GÖREMEZ, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞAMAZ VEYA SATAMAZ. BULUTLAKOLAY HİÇBİR ŞEKİLDE VERİ TİCARETİ YAPMAMAKTADIR.

Bu kapsamda Bulutlakolay CRM, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcılarına taahhüt etmektedir.

VERİLERİN AÇIKLANMASI

Bulutlakolay CRM, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kaçınılmaz şekilde zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla veya kullanıcı datasında yer alan gerçek kişiyle ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin mecburi olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya  ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİ

Bulutlakolay CRM Kullanıcı datalarının ve verilerinin kayıp, kötüye kullanım ve uygunsuz erişimden korumak için makul ve uygun önlemleri alır. Blutkolay CRM veri güvenliğini sağlamak için uygun Bulutlakolay CRM, bilgi teknolojileri kapsamında, sunulan hizmetin niteliği ile uyumlu ve sektör uygulama ve standartlarına paralel koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak, alınan önlemler ve tedbirler ne kadar etkili olursa olsun, hiçbir güvenlik sistemi aşılmaz değildir. Bulutlakolay CRM, sağladığınız bilgilerin internet veri ağı yoluyla Bulutlakolay sunucuları üzerine güvenli şekilde aktarılabilmesi için gerekli önlemleri almaktadır ancak bu önlemlere rağmen uçtan uca veri aktarım güvenliği 3.şahıslar tarafından suistimal edilebilir bu nedenle Bulutlakolay CRM internet veri ağı yoluyla taşınan verilerin güvenliği için bir garanti vermemektedir.

Bulutlakolay CRM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Bulukolay CRM değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.